Anpassa webbplatsen

Hjälp och användningstips

Tillgänglighetsmål

All information och alla tjänster som publiceras på Elmias webbplats ska vara tillgänglig och användbar för alla besökare, oavsett om de har något funktionshinder och oavsett vilken webbläsare eller vilket operativsystem de använder. Vissa grundkrav på webbläsare finns – se avsnittet Krav på webbläsare.

Att göra Elmias webbplats fullt tillgänglig är ett kontinuerligt arbete, så det finns delar som ännu inte lever upp till denna målsättning. Om du har problem med att använda någon del av webbplatsen vill vi gärna att du kontaktar oss och berättar vad som inte fungerar. På så sätt hjälper du oss att förbättra webbplatsen. Självklart gäller detta också om du har frågor kring informationen på den här sidan eller förslag på förbättringar. Skicka in dina frågor eller synpunkter till webmaster@elmia.se

Utskrift

Elmias webbplats använder stilmallar (CSS) för att webbläsare automatiskt ska anpassa sidan för utskrift. På så sätt behövs ingen särskild utskriftsversion, utan du skriver ut sidor från webbplatsen genom att använda din webbläsares inbyggda funktion för utskrift.
På utskrifterna är menyer och annan navigering borttagen, typsnittet och textstorleken anpassad för utskrift.
Om du vill se hur utskriften ser ut innan du skickar den till skrivaren kan du välja "Förhandsgranska" eller "Förhandsvisa" i din webbläsare eller i utskriftsfönstret.

Textstorlek

Elmias webbplats använder relativ teckenstorlek, vilket innebär att det går att ändra textstorleken med hjälp av alla webbläsares inbyggda funktionalitet. Beroende på vilken webbläsare du använder gör du på lite olika sätt för att ändra textstorleken. Vilken webbläsare du använder kan du se överst i fönstret eller i menyraden.


Så här ändrar du textstorlek i några olika webbläsare:

Internet Explorer version 6
Det finns två sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 6:

 • Öppna menyn "Visa > Textstorlek" och välj en storlek:
 • Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att förstora eller förminska texten.

Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. 

Så här gör du:

 1. Välj "Internet-alternativ" från menyn "Verktyg":
 2. Välj "Hjälpmedel" i dialogrutan "Internet-alternativ":
 3. Kryssa i rutan "Ignorera inställningar för teckenstorlek som anges på webbsidor":

Internet Explorer version 7
Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 7:

 • Välj "Sida > Textstorlek" i verktygsraden och välj en storlek:
 • Välj "Sida > Zooma" i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut:

Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder

 • Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 • Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.
 • Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. 

Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. 

Så här gör du:

 1. Välj "Verktyg > Internetalternativ" i verktygsraden:
 2. Välj "Hjälpmedel" i dialogrutan "Internetalternativ":
 3. Kryssa i rutan "Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor":

Internet Explorer version 8

Det finns fyra sätt att ändra textstorleken i Internet Explorer 8:

 • Välj "Sida > Textstorlek" i verktygsraden och välj en storlek:
 • Välj "Sida > Zooma" i verktygsraden och välj en storlek eller välj att zooma in eller ut: Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder
 • Håll nere Ctrl-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska hela sidan.
 • Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller zooma ut i hela sidan.
 • Det går också att ställa in webbläsaren så att den inte använder de textstorlekar som webbplatsen definierar. 

Det kan vara nödvändigt på många webbplatser som anger textstorlek på ett sätt som gör att textstorleksvalet inte fungerar i Internet Explorer. 

Så här gör du:

 1. Välj "Verktyg > Internetalternativ" i verktygsraden:
 2. Välj "Hjälpmedel" i dialogrutan "Internetalternativ":
 3. Kryssa i rutan "Ignorera teckenstorlekar som anges på webbsidor":

Firefox
I Firefox 3 och senare kan du ändra textstorleken på tre olika sätt:

 • Öppna menyn "Visa > Zoom" och välj "Zooma in" eller "Zooma ut":
  Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.

Om du vill att bara texten ska förstoras eller förminskas, öppna menyn "Visa > Zoom" och välj "Zooma endast texten":

 • Håll nere Ctrl-tangenten (Cmd på Mac) och tryck på + eller – för att zooma in eller ut (eller förstora eller förminska endast texten om du har gjort den inställningen).
 • Om du har en mus med scrollhjul kan du hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på scrollhjulet för att zooma in eller ut (eller förstora eller förminska endast texten).

Safari
I Safari kan du ändra textstorleken på två sätt:

 • Öppna menyn "Innehåll" och välj "Zooma in" eller "Zooma ut":
  Detta förstorar eller förminskar hela sidan, inklusive bilder.

Om du vill att bara texten ska förstoras eller förminskas, öppna menyn "Innehåll" och välj "Zooma bara text":

 • Håll nere Cmd (Äpple)-tangenten och tryck på + eller – för att förstora eller förminska texten.

Övriga webbläsare
I de flesta andra webbläsare går det att förändra textstorleken eller förstora hela sidan på liknande sätt. Om du är osäker på hur man gör bör information om det finnas i webbläsarens dokumentation eller hjälpsystem.

Nya fönster

Generellt ska inga länkar öppnas i nya fönster. Undantag kan finnas för vissa dokumentformat, till exempel PDF. När en länk öppnas i ett nytt fönster ska det vara tydligt angivet.
Om du själv vill öppna en länk i ett nytt fönster eller en ny flik kan du göra det genom att högerklicka på länken och välja "Öppna i nytt fönster" eller "Öppna i ny flik". Du kan även hålla nere en tangent samtidigt som du klickar på en länk för att öppna den i ett nytt fönster eller flik. Vilken tangent det är varierar mellan webbläsare och operativsystem, men det vanligaste är Ctrl i Windows och Cmd (Äpplet) i Mac OS X.

Tangentbordsnavigering

Om du har svårt att använda mus är det ofta enklare att navigera med hjälp av tangentbordet.

I de flesta webbläsare kan du göra det genom att använda Tab-tangenten för att hoppa från en länk till nästa, och Enter- eller Returtangenten för att aktivera en länk. För att hoppa till föregående länk håller du nere Shift-tangenten samtidigt som du trycker på Tab. Om det inte fungerar i din webbläsare bör det finnas information om hur du gör i webbläsarens dokumentation eller hjälpsystem.

Genvägar

Om man navigerar med hjälp av tangentbordet, använder en mobiltelefon eller en skärmläsare kan det vara besvärligt att behöva "tabba" sig förbi en mängd länkar innan man kommer till sidans huvudinnehåll. Därför finns först på varje sida en länk som gör det möjligt att hoppa förbi menyer och annat och komma direkt till huvudinnehållet. Länken visas när man börjar tabba in på sidan.

Kända tillgänglighetsproblem

Trots att vi strävar efter att vår webbplats ska vara fullt tillgänglig och följa alla relevanta riktlinjer finns det en del kända problem.

Vi arbetar för att åtgärda dem så snart det är praktiskt genomförbart. Tills dess ber vi dig som inte kan komma åt information eller har problem med att använda en viss tjänst att kontakta oss för att få hjälp.

 • Vissa formulär är inte korrekt uppbyggda.

Om du upptäcker problem är vi tacksamma om du meddelar oss, så vi kan planera för att rätta till dem.

Krav på webbläsare

Vår målsättning är att webbplatsen ska fungera oavsett vilken webbläsare du använder, under förutsättning att den stödjer W3C:s aktuella HTML-rekommendation.

Om din webbläsare saknar eller har otillräckligt stöd för CSS eller JavaScript kommer du att få ett avskalat utseende och i vissa fall begränsad funktionalitet, men du ska fortfarande kunna navigera på webbplatsen och ta del av innehållet.
Ingen webbläsare utestängs medvetet.
 

Riktlinjer
Webbplatsen är formgiven och utvecklad med målsättningen att följa de riktlinjer som finns i World Wide Web Consortiums (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.